Моя улюблена книга
До вашої уваги приклади творів на англійській мові на тему “Моя улюблена книга” (My favourite book).

The Adventures of Sherlock Holmes

My favourite book is “The Adventures of Sherlock Holmes” by Sir Arthur Conan Doyle.

I first discovered these stories when I was about twelve and I’ve loved them ever since. They’re brilliantly written, full of bizarre crimes and they’ve got a terrific Victorian atmosphere.

When you read them you really feel like you’ve been carried back to nineteenth-century London.

All the twentieth century detectives like Miss Marple and Inspector Morse seem really boring compared to Sherlock Holmes.

That’s where Conan Doyle, really makes you believe that Holmes is unique — a genius with amazing mental powers.

Normally I only read detective stories once. I mean, why read them again when you know what happens in the end?

With the Sherlock Holmes stories, though, its different.

Each time I re-read them I discover more and more to enjoy.

Переклад

Моя улюблена книга – «Пригоди Шерлока Холмса» сера Артура Конан Дойла.

Я вперше відкрив для себе ці історії, коли мені було десь дванадцять, і з тих пір я полюбив їх. Вони блискуче написані, сповнені пригод, просякнуті приголомшливою атмосферою Вікторіанської епохи.

Коли ви читаєте їх, ви дійсно відчуваєте, ніби переноситесь в Лондон дев’ятнадцятого сторіччя.

Все детективи двадцятого сторіччя, такі як міс Марпл та інспектор Морзе, здаються справді нудними порівняно з Шерлоком Холмсом.

Ось де Конан Дойл дійсно змушує вас вірити, що Холмс унікальний, що він геній з дивовижними розумовими здібностями.

Зазвичай я читаю детективні романи один раз. Я маю на увазі, навіщо читати їх знову, коли ви знаєте все, що трапляється в кінці?

З історіями Шерлока Холмса, проте, все по-іншому.

Щоразу, коли я перечитую їх, я виявляю, що це приносить мені все більше та більше задоволення.

Robinson Crusoe

My favourite book is “Robinson Crusoe” by Daniel Defoe. D. Defoe (1660—1731) was a great master of realistic detail.

The novel “Robinson Crusoe” was written in 1719. The novel is praise to human labour and the triumph of man over nature.

Defoe shows the development of his hero. At the beginning of the story we see an inexperienced youth, a rather frivolous boy, who then becomes a strong-willed man.

Robinson Crusoe’s most characteristic trait is his optimism. His guiding principle in life become “never say die” and “in trouble to be troubled is to have your troubles doubled”.

He had confidence in himself and in man. He believed it was within the power of man to overcome all difficulties. Crusoe was an enthusiastic worker and always hoped for the best.

Defoe is a writer of the Enlightenment. He teaches people how to live, he tries to teach what’s good and what’s bad. His novel “Robinson Crusoe” is not only a work of fiction, an account of adventures, a biography and an educational pamphlet.

It is a study of man, a great work showing man in relation to nature and civilization as well as in relation to labour and private property.

Переклад

Моя улюблена книга – “Робінзон Крузо”, написана Даніелем Дефо. Д. Дефо (1660 – 1731) був великим майстром реалізму.

Роман “Робінзон Крузо” був написаний в 1719 році. Роман – хвала праці людини та тріумфу людини над природою.

Дефо показує розвиток свого героя. На початку оповідання ми бачимо недосвідченого юнака, досить легковажного хлопця, який потім стає чоловіком з сильним характером.

Найхарактернішою рисою характеру Робінзона Крузо є його оптимізм. Провідний принцип його життя – “ніколи не думати про загибель” і “турбуватися в біді – означає, що твоя біда подвоюється”.

Він упевнений в собі і в людині. Він вірить, що у владі людини подолати труднощі. Крузо був ентузіастом-трудягою і завжди сподівався на краще.

Дефо – письменник епохи Просвітництва. Він вчить людей як жити, він намагається навчити тому, що таке добре і що таке погано. Його роман “Робінзон Крузо” – це не тільки художній твір, опис пригод, але й біографія і повчальна книга.

Це – дослідження людини, найбільша праця, яка показує як його взаємини з природою і суспільством, так і його ставлення до праці і приватної власності.

Gone with the Wind

I’ve recently read a book, which has made a very deep impression on me. It is named “Gone with the Wind” The author of the book is Margaret Mitchell. She was born in Atlanta, Georgia, in a family of the president of the Atlanta Historical Society.

All the family was interested in American history and she grew up in an atmosphere of stones about the Civil War.

After graduating from the college Margaret Mitchell worked for a time for the Atlanta Journal. In 1925 she got married. In the following ten years she put on paper all the stories she had heard about the Civil War.

The result was Gone with the Wind. It was first published in 1936 and became the talking point of all America.

In 1939 the book was made into a highly successful film. Vivien Leigh and Clark Gable played the leading roles. Vivien Leigh won the Oscar. Everyone loved her high-spirited and beautiful heroine, Scarlett O’Hara.

The story is set around the time of the American Civil War (1861-1865), when the Southern states went to war with the North to defend their way of life.

It was a way of life in which rich gentry lived in large houses and owned huge areas of land, cultivated by black slaves. Scarlett O’Hara was born in one of those rich houses.

But “Gone with the Wind” is also about a love triangle. While Scarlett loves the quiet, gentlemanly Ashley Wilkes, the wild and decidedly ungentlemanly Rhett Butler is in love with her.

Переклад

Я недавно прочитав книгу, яка справила на мене дуже глибоке враження. Вона називається «Віднесені вітром». Автор книги – Маргарет Мітчелл. Вона народилася в Атланті, Джорджія, в родині президента історичного товариства Атланти.

Вся сім’я цікавилася американською історією, і дівчинка росла в атмосфері розповідей про громадянську війну.

Після закінчення коледжу Маргарет Мітчелл якийсь час працювала в «Atlanta Journal». У 1925 р вона вийшла заміж. В наступні десять років вона перенесла на папір всі історії, які чула про громадянську війну.

Результатом були «Віднесені вітром». Спочатку книга була видана в 1936 р і стала темою для розмов у всій Америці.

У 1939 р книга була дуже успішно екранізована. Вів’єн Лі і Кларк Гейбл грали головні ролі. Вів’єн Лі отримала премію «Оскар». Все любили її мужню і красиву героїню, Скарлетт О’Хара.

Історія відбувається в часи громадянської війни в Америці (1861-1865), коли південні штати билися з північними, щоб захистити свій спосіб життя.

Це було таке життя, при якій багате дворянство жило у великих маєтках і мало величезні земельні угіддя, оброблювані чорними рабами. Скарлетт О’Хара народилася в одному з таких багатих будинків.

Але «Віднесені вітром» так само оповідає про любов. Тоді як Скарлетт любить скромного джентльмена Ешлі Уїлкса, дикий і абсолютно «не джентльмен» Ретт Батлер любить її.

Моя улюблена книга 4.66/5 (93.10%) 87 votes


Сподобався матеріал? Лайкни його! Тобі не важко, а нам приємно :)
Більше цікавого матеріалу з вивчення англійської мови:

Коментарі до запису Моя улюблена книга

  1. Богдан коментує:

    люди вреале афигенно всё на 5+ списуйте непожелеете)

  2. Олексій коментує:

    Спасибо!)

  3. степан коментує:

    супер списуйте всі це класні домашні

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>